Yarışmanın Amacı ve Hedefleri

  • ‘Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler’ teması kapsamında Plywood ürünleri kullanılarak özgün fikirler üretilmesinin teşvik edilmesi,
  • Plywood ürünleri kullanılarak Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinde belirlenecek sınıfların yeniden düzenlenmesi,
  • Özel gereksinimli bireylerin davranışları ve söz konusu bireylere yaklaşımların önemi ve farkındalığının yaratılması/arttırılması,
  • Özel gereksinimli bireylerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlar için sanat ara yüzünün kullanılması, 
  • Özel gereksinimli bireylerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlarda gündelik hayatın sosyal ve kültürel anlamda zenginleştirilmesine katkı sağlanması;
  • Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinin kurumsalına uygun olacak renk kullanımlarının desteklenerek değişecek mekanlar yaratılması,
  • İçmimarlık bölümlerinin lisans öğrencilerinin plywood malzemesinin özelliklerini düşünerek özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi
  • Özel Gereksinim bilincini estetik bakış açısı ile gözeten özgün projelerle mekanların yenilenmesi,
  • Kamusal alan düzenlemelerine örnek teşkil edebilecek fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır.