ŞARTNAME

ŞARTNAMEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

 

"OTİZMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL ARAYÜZLER’’

Plywood malzeme ile Mobilya ve İşlevsel Yüzey Tasarımı Yarışması

ŞARTNAMESİ

 

BABA Yapı sponsorluğunda Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” sloganı ile bu sene ilki gerçekleştirilecek olan mobilya ve işlevsel yüzey tasarımı yarışmasının teması otizm bilinci ve özel gereksinimli bireylerin eğitim-sosyalleşme mekanlarına yönelik özgün tasarımlar olarak belirlenmiştir.

Otizm; kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun iletişim kuramaması ve takıntılı/tekrarlı davranışlar sergilemesi şeklinde tanımlanabilecek karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Sadece otizmli bireylerin değil, tüm özel gereksinimli bireylerin hakkı olan iyi bir eğitimin; doğru ve ihtiyaçlar özelinde tasarlanmış, gereksinimlerin niteliğine özgü kurgulanmış mekanlarda mümkün olabileceği şüphe ve tartışma götürmez bir gerçekliktir. Bu gerçeklikten hareketle, BABA Yapı A.Ş. Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi işbirliği ile plywood ürünleri kullanılarak Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinde belirlenen sınıfların yeniden düzenlenmesi için ülkemizin her bölgesinden içmimarlık öğrencilerinin katılacağı bir yarışma düzenlenmektedir.

2015 yılında Dr. Elçin Kılıç ve Yük. İnş. Müh. M. Mehmet Ekşi tarafından nitelikli endüstriyel kontrplak ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Baba Yapı A.Ş. plywood ve türev malzemelerinde Türkiye’nin lider tedarikçi şirketidir. Sahibi olduğu Kontraform (Kontraform Birch - Kontra Ply - Kontra Heksa - Kontra Tex) ve dağıtımını yaptığı Riga, Paged, Sveza, Tekcom, Tulsa, UGB ve Stiga markalı ürünleri eksiksiz ürün yelpazesi ile müşterilerine sunmaktadır. Çevreye ve gelecek nesillere verdiği değer çerçevesinde, Baba Yapı sosyal sorumluluk kavramını misyon edinmiş ve bir çok kurumsal sosyal sorumluk kampanyaları gerçekleştirmiştir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği STK işbirliklerine bir yenisini, Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi işbirliği ile  tedarik ettiği ürünler kullanılarak aşağıda belirtilen ürünlere ve bu ürünlerin kullanılacağı mekanlara dair özgün fikirler üretilmesinin teşvik edildiği bir yarışma ile gerçekleştirmektedir.

Plywood kullanılarak üretilecek ürünler aşağıdaki başlıklar altında özetlenmiştir:

 • İnce motor becerilerinin çalışılabileceği ve duyusal ihtiyaçların karşılanabileceği Duyu Bütünleme Duvarları
 • Tırmanma merdiveni ve su yatağının bulunduğu ‘Parkurlar’
 • İnme çıkma egzersizi için 2-3 basamaktan oluşturulmuş ‘Parkurlar’
 • Işıklı ‘Aktivite Masaları’
 • Birbirinden ayrılmış ve farklı ‘Etkinlik Bölgeleri’
 • Pano ve/veya sınıf tahtası içeren ‘Eğitim Bölgeleri’
 • Okul öncesi figürlü ‘Yarı Açık Dolaplar’
 • Ortak kullanıma ait ‘Açık Çekmeceli Dolaplar’
 • Birleştirilip ayrılmaya imkan veren ‘Masalar’
 • Çeşitli figürlü ‘Kitaplıklar’
 • Minderli ‘Okuma Birimleri’

 

1. YARIŞMANIN AMACI VE HEDEFLER

 • ‘Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler’ teması kapsamında Plywood ürünleri kullanılarak özgün fikirler üretilmesinin teşvik edilmesi,
 • Plywood ürünleri kullanılarak Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinde belirlenecek sınıfların yeniden düzenlenmesi,
 • Özel gereksinimli bireylerin davranışları ve söz konusu bireylere yaklaşımların önemi ve farkındalığının yaratılması/arttırılması,
 • Özel gereksinimli bireylerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlar için sanat ara yüzünün kullanılması,
 • Özel gereksinimli bireylerin sosyalleştikleri ve eğitim aldıkları mekanlarda gündelik hayatın sosyal ve kültürel anlamda zenginleştirilmesine katkı sağlanması;
 • Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneğinin kurumsalına uygun olacak renk kullanımlarının desteklenerek değişecek mekanlar yaratılması,
 • İçmimarlık bölümlerinin lisans öğrencilerinin plywood malzemesinin özelliklerini düşünerek özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi
 • Özel Gereksinim bilincini estetik bakış açısı ile gözeten özgün projelerle mekanların yenilenmesi,
 • Kamusal alan düzenlemelerine örnek teşkil edebilecek fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır.

 

2. YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

OTİZM VE OTİZMDE EĞİTİM BİLİNCİ

Toplumda yaşamlarını sürdüren bireylerin Otizm hakkındaki bilgilerinin artması için, Dünya’da ve ülkemizde çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak önemli derece bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Özel Gereksinimli Bireylerin eğitiminde faydalanılan teknikler de çeşitlenerek ilerlemektedir. Ancak salt teknolojik gelişmeler neticesinde otizmli bireylerin almış oldukları eğitimin kalitesinin de doğru orantılı olarak yükseliş gösterdiği söylenemez. Yapılan araştırmalar otizmli bireylerin yaşam alanlarının gereksinimlerine özgü işlev, biçim ve özellikle uyaranlara sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yarışma ve yarışmanın çıktıları ile özel eğitim alan Otizmli bireylerin yaşam kalitelerinin ve eğitimlerinin niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Mekansal olarak yaşam kalitesi; kişisel içsel gereksinimlere cevap verme, kişisel sosyal gereksinimlere cevap verme, dışsal doğal çevrenin etkilerinden faydalanma, dışsal toplumsal çevrenin tepkilerini filtreleme olmak üzere dört ana etkenle belirlenmektedir. Yaşam kalitesi bu yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarında kişisel doyumu etkileyen, farklılıklarının günlük yaşamdaki fiziksel, zihinsel ve sosyal etkilerine verecekleri olumlu yanıtlar olarak ele alınmaktadır.

Otizmde eğitim ve eğitim verilen mekanların sahip olması gereken koşullar:

Otizmli bireyler için uygun eğitim ortamlarının sahip olması gereken bazı özellikler mevcuttur. Örneğin:

 • Ortamın ısı, ışık, ve gürültü gibi duyusal uyaranlardan arındırılmış olması (özellikle ışıklandırmanın en dinlendirici versiyonda kullanılması),
 • Ortamda dikkati dağıtıcı nesnelerin olmaması (kapaklı/yarı kapaklı dolaplar),
 • görsel uyaranlarda karmaşanın az olması (karışık desenler yerine düz desenlerin tercih edilmesi),
 • Öte yandan görsellerin net olması (karikatür ya da çizim yerine fotoğraf kullanılması)
 • Dokunsal uyaranların yoğun kullanıldığı, araçların içinde gömüldüğü tasarımlar yapılması (örneğin: masanın sağ ya da sol alt köşesine pop it yerleştirilmesi)

 

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitim ile topluma bağımsız bireyler olarak kazandırılmalarına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.

Değer Otizm Derneği Hakkında

DEĞER, 2015 yılında HATİCE ŞULE GÖKIRMAK liderliğinde gönüllülük esası ile bir araya gelen insanların Otizm Spektrum bozukluğuna sahip çocuklarımıza yardımcı olmak amacı ile başlatılan bir sevgi projesidir. Değerlerinden taviz vermeden ve yer aldığı her alanda farklılık yaratarak, tüm dezavantajlı kesimlerin yararını gözetlemek ve yüksek standartların oluşmasına katkı sağlamak derneğin en önemli vizyonudur.

 

3. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Otizmli Öğrenciler İçin Özel Arayüzler” BABA Yapı A.Ş., Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin düzenlediği ulusal ve iki aşamalı tasarım yarışmasıdır.

Yarışma iki aşamalı olup ilk aşama dijital teslim ile önerilen işi anlatan serbest teknik kavramsal tasarım önerisidir. Uygulama yapılması için her kategoride 10 proje seçilecektir.

     İkinci aşama seçilen projelerin Tohum Otizm Vakfı ve Değer Otizm Derneği adresinde bulunan birer dersliğinde uygulanması şeklinde olacaktır. Her yarışmacıya konusuyla ilgili uygulama/yerleştirme yapacağı bölümler ve ihtiyaç duydukları malzeme ve ekipman (gerekli hallerde işçilik desteği) verilecektir. Seçilen projelere ilk aşama ödül belgeleri ve belirlenen hediyeler verilecek, seçici kurul tarafından ödül değerlendirilmesi uygulama üzerinden yapılacaktır.

 

 4. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

 • Yarışma, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki İç Mimarlık bölümlerine kayıtlı lisans öğrencilerine açıktır. 
 • Yarışmaya katılacak öğrenciler için İÇMO (İçmimarlar Odası) Genç üyeliği zorunludur. Grup katılımlarında tek kişinin üye olması yeterlidir.
 • Yarışmaya en fazla 3 kişiden oluşan grup olarak katılmak mümkündür.
 • Yarışmaya katılan her projede, projenin özgün ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışmadan diskalifiye edilir; proje ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
 • Yarışma jürisi asil üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Her katılımcıya bir katılım belgesi verilecektir.
 • Yarışmacılar en fazla üç proje ile yarışmaya katılabilirler. Her projenin ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma için gönderilecek proje için bir isim belirlemek gerekmektedir. Proje ismi rumuz olarak kullanılacaktır.
 • Yarışmada ödül alan projelerin uygulama, fikir ve yayınlama hakkı yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlara aittir. Bu kurum ve kuruluşlar yarışmacıların projelerini ayrıca yayınlamalarına müdahale etmeyecektir.
 • Yarışmaya katılan projeler arasından uygulama aşamasına seçilmeyenler arasından jürinin sergilemeye değer kategorisinde seçtiği projeler ayrıca sergi yapılarak halka açık sergilenecektir.
 • Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur. Yarışmanın ikinci aşamasını kazananlar için bir yer görme organize edilecektir.
 • Yarışmada İkinci aşamaya seçilip uygulanan projeler yarışmacılara teslim edilmeyecektir
 • Yarışmaya katılan diğer projelerin fikir hakları proje sahibi tasarımcılara aittir. Projelerin fikir haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.
 • Yarışmada İkinci aşamaya seçilip uygulanan projelerin tüm malzeme ve uygulamaya yönelik masrafları BABA Yapı A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Yarışmacılar daha sonra uygulama için ödül dışında bir ücret talep etmeyecektir.
 • Yarışma şartnamesinin yarışmaya katılım koşulları esaslarına uymayan, herhangi bir yerinde eser sahibinin kimliğini belli edecek işaret bulunan, eksik teslim edilen veya zamanından geç teslim edilen projeler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşulu ile değerlendirmeden çıkarılır.

 

5. YARIŞMAYA AİT İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yarışma BABA Yapı A.Ş., Tohum Otizm Vakfı, Değer Otizm Derneği ve TMMOB İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi ortaklığında açılmıştır.

İletişim: www.ozelarayuzler.com

Sorular için de aynı adres kullanılacaktır.  

 

6. YARIŞMA JÜRİSİ

İçmimarlar Odası            Akademisyenler

İsmet Tekeli 
Genel Başkan

Gül Merve Yılmazer
İstanbul Şubesi Başkanı

Murat Mehmet Ekşi
Baba Yapı Kurucu Ortağı

Rıfat Baltaoğlu
Mimar / Sanatçı

Ahen Kurtuluş
İçmimar

Nursema Öztürk
Tasarımparkı Kurucusu / Y. İçmimar

Aylin Sezgin
Tohum Otizm Vakfı Kurucusu ve
Başkan Yardımcısı

Hatice Şule Gökırmak
Değer Otizim Derneği Kurucu Başkanı

Prof. Dr. Osman Arayıcı
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Doç. Dr. Salih Salbacak
FSM Vakıf Üniversitesi

Öğr. Gör. Öznur Özgan
İstanbul Aydın Üniversitesi

 

7. ÖDÜLLER

Yarışmanın ilk aşamasında jüri tarafından değerlendirilen tasarımlar içinden seçilecek 10 projenin her birine plaket ve ilk aşama ödül belgesi verilecektir.

Yarışmanın ikinci aşamasında uygulanan işlerin değerlendirilmesi sonucunda iki kategorideki (mobilya ve duvar ünitesi) projeye ilk aşama ödülüne ek olarak 1000er $ ödül verilecektir.

Halk oylaması kategorisindeki birinciye 500 $ öl verilecektir.

   Ödüller elektronik alımda geçerli hediye çeki olarak verilecektir. Jüri gerekli gördüğü   ekiplere teşvik ödülü verebilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda yukarıda yazılı ödüller BABA Yapı A.Ş. tarafından üstlenilecektir.

 

8. YARIŞMA TAKVİMİ

Soruların ve cevapların Yayınlanması      

06 Kasım 2023

İlk Aşama Proje Teslimi

29 Ocak 2024

10 Projenin seçilmesi ve ilanı

5 Şubat 2024

10 Projenin Halk Oylamasına Açılması

05-12 Şubat 2024

Seçilen Projelerin Uygulanması

12-29 Şubat 2024

Ödül Töreni 15 Mart 2024

 

9.  YARIŞMA SÜRECİ

 • Yarışma şartnamesi ve gerekli bilgiler 19 Aralık 2022 tarihinden itibaren yarışma resmi sitesinden www.ozelarayuzler.com yayınlanacaktır.
 • Sorular ve cevaplar, yarışmanın resmi sitesinden (www.ozelarayuzler.com) yayınlanacaktır.
 • Yarışmacı ekipler dijital olarak hazırladığı proje paftaları ve belgelerini dosyası toplamda 100 MB’ı geçmeyecek şekilde (www.ozelarayuzler.com) web sitesinde ilgili bölüme yükleyecektir.
 • Yarışmaya katılacak tüm ekipler kendilerine bir proje ismi belirleyecektir.
 • Proje isminin katılımcıyı tanımlamayacak nitelikte ancak yapılan iş ile alakalı olması gerekmektedir.
 • Yarışmaya katılacak projeler, tüm belge ve paftalarının tümünü, adı belirledikleri proje isimi oluşan tek bir dosya içinde “.zip” veya “.rar” dosyası olarak ilan edilen proje teslim tarih ve saatleri içinde dijital olarak yüklenmiş olmalıdır.
 • Yarışma iki aşamalıdır. İlk aşama dijital kavramsal tasarım teslimi, ikinci aşama ise seçilen projelerin yerinde uygulanması ile seçici kurul tarafından ödül değerlendirmesi için hazır hale getirilmesi

 

10. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ ve BELGELER

 • Yarışma Şartnamesi
 • Proje alanına ait sayısal hali hazır görsel  (14. madde)
 • Mekan fotoğrafları (14. madde)
 • Malzeme bilgileri (Baba Yapı Slider)
 • Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım ve kimlik formu

Belgeler yarışma resmi internet sitesinden temin edilebilir.

 

11.  PROJELERDE ARANACAK NİTELİKLER

 Otizmli bireylerin eğitimi ve otizm eğitim yapısı konusuna uygun içerik,

 • Kamusal alana uygun içerik,
 • Tasarım özgünlüğü,
 • Uygulanabilirlik,
 • İçmimari değerlere katkı sağlama,
 • Malzeme karakteri, mekan ve işlev ilişkisini başarılı şekilde kurma
 • Erişilebilirlik
 • Evrensel tasarım (herkesin kullanabilirliği)

 

12.  YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

 • Proje Bir A1 Yatay proje Pafta ile düzenlenecektir.
 • Tasarımı ifade edebilecek kavramsal anlatımlar.
 • Tasarım ve kararları ifade eden en az bir adet perspektif.
 • İfade tekniği serbesttir.
 • Maket istenmemektedir.
 • 300 kelimeyi geçmeyecek tasarım kararlarını anlatan bir rapor. (Word formatında istenilen bölümleri proje paftasında kullanılabilir)
 • Tasarımda kullanılacak olan malzemelerin metraj ve tasarım detayları ile ilgili bilgi veren açıklama

 

13. PROJELERİN TESLİM ŞEKLİ

Proje teslimlerinin tümü elektronik ortam üzerinden yapılacaktır.

 • Teslim edilecek bütün paftalarda sol üst köşeye proje ismi yazılmalıdır.
 • Teslim Paftalarında tasarımcı isim/isimleri ve/veya kimlik tanıtıcı ifade olmamalıdır.
 • Teslim Paftaları aynı zamanda sergileneceği için açıklama metinleri içerebilir.
 • Çizim ve sunuş teknikleri serbesttir.
 • Açıklama raporu tasarımın kavramsal ve teknik açıklamalarını içerecek şekilde paftalar üzerinde yer alacaktır. Ayrıca projenin genel konseptini ve kararlarını Türkçe olarak açıklayan en fazla 300 sözcükten oluşan Word formatında bir proje raporu istenmektedir. Raporun Türkçe karakterlerle ve imla kurallarına uygun olarak yazılması önemlidir. Açıklama Raporu içinde ihtiyaç duyulan malzeme ve teknik bilgi bir bölüm olarak yer almalıdır.
 • Yarışmacı dijital olarak hazırladığı proje paftaları ve belgelerini yükleme dosyası toplamda 100 MB’ı geçmeyecek şekilde www.ozelarayuzler.com web sitesinde yer alan başvuru butonundan ilgili bölüme yükleyecektir.
 • Yarışmaya katılacak tüm ekipler, projelerinin tüm belge ve paftalarını, klasör adı rumuz rakamlarından oluşacak tek bir dosya içerisinde “.zip” veya “.rar” formatlarında, teslim günü saat 23:59’a kadar yarışmanın web sitesinde bulunan başvuru bölümüne dijital olarak yüklemiş olmalıdır. Bu tarihten sonra sistem veri yüklemesine kapatılacak ve dosya kabulü yapılmayacaktır.

Tek bir klasör (Klasör adı Proje ismi olacak) içinde yarışmanın web sitesine yüklenecekler;

Not: Aşağıdaki istenenler ayrı ayrı başında proje isimi yer alacak şekilde isimlendirilip yine proje isimi ile klasörlenerek ziplenecektir. Lütfen zip dosyasını kendiniz bir kez açıp kontrol ettikten sonra sisteme yükleyiniz.

 • En fazla 1 adet dijital proje paftası ( “.jpeg” formatında, en az 72 dpi en fazla 150 dpi, A1 yatay formatta)
 • Açıklama raporu (1 sayfa, en fazla 300 kelimeden oluşan, Word formatında)
 • Yarışma şartlarının aynen kabul edildiğini belirten katılım ve kimlik formu tüm ekip tarafından ayrı ayrı doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. (taranmış olarak dijital pdf / jpeg formatında teslim edilecektir.)
 • Okul öğrenci belgesi

 

14.  YARIŞMA ALANI VE TASARIM BOYUTLARI

Tohum Otizm Derneği Sınıfı 19,5 m2

 

 

Değer Otizm Derneği Sınıfı 18 m2

 

 

15.  YARIŞMA SONUÇLARININ İLAN ŞEKLİ                                                                                                         

Yarışma ilk aşama sonuçları yarışma resmi sitesinden   (www.ozelarayuzler.com/yarisma) ilan edilecektir. İkici aşama sonuçları ise ödül töreni sırasında ilan edilecektir.

16.  PROJELERİN SERGİLENMESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Gerçekleştirilecek olan ödül töreni sırasında ilk aşama teslimlerden oluşan sergi de gezilebilecektir.

17.  TARAFLARIN HAK VE SORUMLULUKLARI

 • Derece kazanan/kazanmayan tasarım ve projelere ait her türlü fikri haklar, 5846 sayılı Kanun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir. Projelerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar, katılımcı projelerinin ayrıca yayınlamalarına müdahale edemez.
 • İlk aşamayı kazanan projenin sahibi/sahipleri, uygulama ve detay projelerini mücbir bir neden olmaksızın yapmak istemezse hakkından vazgeçmiş sayılır ve yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar proje kapsamında uygulanması planlanan işi yapmak üzere proje sahibi yerine uygulamacı seçebilir.
 • Yarışmalara ekip olarak katılım halinde, tarafların her biri yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlara karşı müştereken ve müteselsil sorumludurlar.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar mücbir sebeplerle ve/veya programın özünün değişmesi sonuncunda projeyi yaptırıp yaptırmamakta serbest kalır.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar ve jüri gerekli gördüğü hallerde uygulanacak projeye tavsiyelerde bulunabilir ve proje müellif/müellifleri ile görüşme talep etme hakkına sahiptir. Müellif/müelliflerin ilgili tavsiye ve/veya talebi kabul etmemesi halinde yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar proje kapsamında uygulanması planlanan işi yaptırıp yaptırmamakta veya istediğine yaptırmakta serbest kalır.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar, jüri hakemliğinde ödüle değer proje bulunamaması halinde ödül vermeme ve proje kapsamında uygulanması planlanan işi uygulamama hakkını saklı tutar.
 • Yarışmayı düzenleyen kurum ve kuruluşlar ödüllerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • İş bu yarışma projesinde taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

YARIŞMACI KATILIMCI FORMU

Proje İsmi

 

ADI-SOYADI

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 

DOĞUM YERİ-TARİHİ

 

E-POSTA ADRESİ

 

TELEFON/FAKS

 

YAZIŞMA ADRESİ

 

ÖZGEÇMİŞ:

 

Yarışma şartnamesini okudum ve kabul ettim.

Tasarım kendime ait olup, eser daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, ödül kazanmamış ve telif hakları satılmamıştır.

 

 

 

…./…./2023                                                    İMZA