İstanbul İç Mimarlar Odası

TMMOB İçmimarlar Odası, dernek olarak faaliyetlerine başlamış, 1976 yılında oda statüsüne geçmiş olup, dünyada oda statüsüne geçen ilk içmimarlık meslek kuruluşlarından biridir. 2011 yılı itibari tam yetkili üye sıfatı ile katıldığı mesleğin küresel ve en büyük örgütü olan IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İçmimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nda ülkemiz içmimarlarını temsil etmektedir.

Ülkemizde içmimarlık eğitimi, Sanayi-i Nefise Mektebî’nde Dahilî Tezyinat dersleri ile 1926’da başlamış, Avusturyalı eğitimci Philip Ginther başkanlığında "Dahilî Tezyinat Atölyesi" 1929’da resmi olarak onaylanmıştır. 1883 yılında eğitime başlayan, resmi adı Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şâhâne olan Sanayi-i Nefise Mektebî 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını almış bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adı ile eğitim vermektedir.

Bugün ülkemizde ve KKTC’de bulunan üniversitelerde İçmimarlık, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi verilmekte ve her yıl İçmimar, İçmimar ve Çevre Tasarımcısı olarak yetiştirilmek üzere, 4.000 civarında kontenjan açılmaktadır.

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan deprem felaketleri, yapıya verilmesi gereken önemi bir kez daha ortaya koymuştur. Son yıllarda, kültürel, ekonomik, teknolojik gelişmelerin getirdiği dinamiklerin de etkisiyle yaşanan her türlü mekânın, fonksiyonel, estetik ve doğru maliyetlerle yapılmasının gerekliliği anlaşılmıştır. Tasarıma verilen önem; mobilyadan aydınlatmaya, aksesuardan modaya kadar olan etkisi, ihtisaslaşmış içmimarlara ve tasarımcılara olan gereksinimi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de arttırmıştır.

İçmimarlık faaliyeti, bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır.

TMMOB İçmimarlar Odası, İçmimarlık mesleğinin geliştirilmesini sağlayarak, üyelerinin mesleki hak ve onurlarının korunması, mesleki kural ve yöntemlere uyulmasının sağlanması ile mesleki disiplinin oluşturulması konularında hizmet vermektedir. İçmimarlar Odası, üyelerinin her türlü proje ve raporlarının tescilinin ve onayının yapılması, üyelerinin akademik ve profesyonel yaşamlarının sicilinin tutularak arşiv oluşturulması konularında çalışmaları yapmaktadır. İçmimarlar Odası meslek, meslektaş ve kamu üçgeninde denge merkezidir.