Otizm ve Otizmde Eğitim Bilinci

Toplumda yaşamlarını sürdüren bireylerin Otizm hakkındaki bilgilerinin artması için, Dünya’da ve ülkemizde çeşitli bilinçlendirme faaliyetleri yapılarak önemli derece bir farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte Özel Gereksinimli Bireylerin eğitiminde faydalanılan teknikler de çeşitlenerek ilerlemektedir. Ancak salt teknolojik gelişmeler neticesinde otizmli bireylerin almış oldukları eğitimin kalitesinin de doğru orantılı olarak yükseliş gösterdiği söylenemez. Yapılan araştırmalar otizmli bireylerin yaşam alanlarının gereksinimlerine özgü işlev, biçim ve özellikle uyaranlara sahip olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu yarışma ve yarışmanın çıktıları ile özel eğitim alan Otizmli bireylerin yaşam kalitelerinin ve eğitimlerinin niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Mekansal olarak yaşam kalitesi; kişisel içsel gereksinimlere cevap verme, kişisel sosyal gereksinimlere cevap verme, dışsal doğal çevrenin etkilerinden faydalanma, dışsal toplumsal çevrenin tepkilerini filtreleme olmak üzere dört ana etkenle belirlenmektedir. Yaşam kalitesi bu yarışma kapsamında özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarında kişisel doyumu etkileyen, farklılıklarının günlük yaşamdaki fiziksel, zihinsel ve sosyal etkilerine verecekleri olumlu yanıtlar olarak ele alınmaktadır.

Otizmde eğitim ve eğitim verilen mekanların sahip olması gereken koşullar:

Otizmli bireyler için uygun eğitim ortamlarının sahip olması gereken bazı özellikler mevcuttur. Örneğin:

  • Ortamın ısı, ışık, ve gürültü gibi duyusal uyaranlardan arındırılmış olması (özellikle ışıklandırmanın en dinlendirici versiyonda kullanılması),
  • Ortamda dikkati dağıtıcı nesnelerin olmaması (kapaklı/yarı kapaklı dolaplar),
  • görsel uyaranlarda karmaşanın az olması (karışık desenler yerine düz desenlerin tercih edilmesi),
  • Öte yandan görsellerin net olması (karikatür ya da çizim yerine fotoğraf kullanılması)
  • Dokunsal uyaranların yoğun kullanıldığı, araçların içinde gömüldüğü tasarımlar yapılması (örneğin: masanın sağ ya da sol alt köşesine pop it yerleştirilmesi)