Prof. Osman Arayıcı

Osman ARAYICI, 1974, İstanbul.

Osman Arayıcı, 1999 yılında Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun olmuş ve 2000 yılında aynı bölümde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Mekanın Algılanmasını Belirleyen Faktörler başlıklı Yüksek lisans tezini;. 2003 yılında aynı kurumda İnanışların Mekanın Betimlenmesi Üzerine Etkileri başlıklı sanatta yeterlilik tezlerini tamamlamıştır.

İç mimarlık alanında öğretim görevlisi, teorisyen ve tasarımcı olarak çalışmakta olup, TANIMLAR adıyla bir kitabı vardır. Birçok ulusal ve uluslararası sempozyumda bildirileri, yerel ve yabancı hakemli yayınlarda makaleleri yer almıştır. Ulusal yarışmalarda bireysel olarak dereceleri olup, ulusal ve uluslararası gerek bireysel gerek karma sergilere de katılmıştır.

Yüzün üzerinde ulusal ve uluslararası tasarım etkinlikleri, yarışmalar, sempozyumlar, sergi projeleri ve çalıştaylarda küratör, yönetici ve jüri üyesi olarak görev yapmıştır.

Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Mekan Tasarlama, İç Mimari Tasarım Stüdyosu dersleri  ve Altınbaş Üniversitesinde İç Mimari Tasarım Stüdyosu derslerini vermekle beraber eşiyle ortağı olduğu tasarım ofisinde profesyonel tasarım çalışmalarını da sürdürmektedir.